Start

Barbara Grygorcewicz, 51 lat, ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jestem magistrem geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu. Po studiach pracowałam jako nauczycielka geografii, obecnie prowadzę działalność gospodarczą.

Przygodę z polityką zaczęłam w 2004 roku wstępując do Platformy Obywatelskiej. W referendum przedakcesyjnym opowiedziałam się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W 2005 roku byłam w sztabie wyborczym Pawła Stanisławskiego, kandydata Platformy do Parlamentu Europejskiego. Nasz kandydat w Koszalinie uzyskał największą ilość głosów. W roku 2006 wystartowałam w wyborach do Rady Miasta. Pomimo dobrego wyniku (325 głosów), nie od razu zostałam radną. Nastąpiło to rok później, po wyborach parlamentarnych. Zastąpiłam Jana Kuriatę, który został posłem na Sejm RP. Od 2007 roku jestem radną Rady Miejskiej w Koszalinie. W V kadencji byłam członkinią Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej. w obecnej, VI kadencji jestem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Rodziny oraz członkinią Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki. Szczególnie bliskie są mi problemy społeczne: dostęp do żłobków i przedszkoli, sytuacja osób niepełnosprawnych (w tym osób z upośledzeniem umysłowym), rozwój kultury fizycznej w mieście oraz szerokie upowszechnienie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania. Za swój największy sukces jako radnej V kadencji uważam wprowadzenie do szkół programu nauczania zasad zdrowego odżywiania "Zdrowo jesz-lepiej żyjesz", przyczynienie się do stworzenia nowych oddziałów w koszalińskich przedszkolach oraz doprowadzenie do zmiany decyzji o przeznaczeniu budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, zainicjowanie seansów filmowych z polskim lektorem dla osób z dysfunkcjami, a także pozytywne efekty moich interpelacji. W trakcie VI kadencji byłam pomysłodawczynią i inicjatorką uchwały dotyczącej powołania do życia Koszalińskiej Alei Sław. Brałam czynny udział w tworzeniu uchwały-apelu do PFRON-u o zwiększenie funduszy na rehabilitację i aktywizację zawodową niepełnosprawnych. W imieniu komisji spraw społecznych złożyłam wniosek do Prezydenta Miasta o utworzenie interwencyjnej placówki opiekuńczej na terenie Koszalina. Wniosek spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez Prezydenta i powstał w 2013 roku przy ulicy Głowackiego.

Jestem:

• organizatorką szkolnych konkursów kulinarnych „Masterszefik” • współinicjatorką budżetu obywatelskiego w Koszalinie • członkinią komitetu budowy Pomnika Dzieci Utraconych  • współinicjatorką powstania ogrzewalni dla bezdomnych • współtwórczynią koszalińskiej Karty Dużej Rodziny • społeczną przewodnicząca komisji mieszkaniowej przy ZBM • laureatką wyróżnienia Kobieta Regionu Koszalińskiego za działalność administracyjną i w sektorze publicznym.

Przez obie kadencje byłam Państwa głosem w Radzie. Rozwiązywałam realne problemy mieszkańców Koszalina. Znam miasto, znam problemy samorządu, znam nasze potrzeby. Współdziałam z różnymi środowiskami, wsłuchuję się w opinie. Otaczam troską przyszłość naszych dzieci, dbam o dobro wspólne.

Co zamierzam zrobić w przyszłej kadencji:

• kontynuować pracę nad programem „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” • poszerzyć jego zasięg o przedszkola i szkoły średnie • eliminować śmieciowe jedzenie ze sklepików szkolnych • przyczynić się do utworzenia domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym • wprowadzić dietetyków do szkół • pracować nad Kartą Seniora • poszerzyć bazę żłobków miejskich • dbać o zachowanie równouprawnienia płci • pracować w społecznej komisji mieszkaniowej • propagować ideę budżetu obywatelskiego • wspierać działania różnych środowisk • wspierać działania przeciwko przemocy w rodzinie • szybko reagować na problemy zgłaszane przez mieszkańców • angażować się w sprawy osób z niepełnosprawnością, osób bezdomnych oraz osób najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy.

Jestem Twoim głosem w naszej wspólnej Radzie.


Rodzina

 

mąż-Piotr Grygorcewicz (51 lat), mgr ekonomii,

 

córka-Matylda (26 lat), absolwentka Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego,

 

syn-Mikołaj (23 lata), student Politechniki Koszalińskiej,

 

pies- Yorkshire terier , uczy się z trudem.

 

 
Sondy
Na kogo zagłosujesz?
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość